Możesz nas wesprzeć finansowo, wpłacając dowolną kwotę na konto numer

PL07 1050 1025 1000 0090 8011 1181 (ING Bank Śląski)

z dopiskiem „darowizna”.

Cały majątek fundacji jest przeznaczony na działalność statutową.

Dziękujemy!