02.12.2017

Chrzęsne chrzęści literaturą - relacja filmowa

Chrzęsne zawsze jest wspaniałe! Pałac piękny, ludzie życzliwi, sztuka oszałamiająca.

Można to zobaczyć tutaj - dziękujemy za film Mazowieckiemu Instytutowi Kultury.

Zapraszamy!