Możesz nas wesprzeć finansowo, wpłacając dowolną kwotę na konto numer

PL 04 1240 6410 1111 0010 7740 3930 (Bank Pekao SA)

z dopiskiem „darowizna”.

Cały majątek fundacji jest przeznaczony na działalność statutową.

Dziękujemy!